علت عدم تأثیر در هنگام استفاده چه می تواند باشد؟

- نگهداری نامناسب پودر موبر که منجربه تاثیر منفی برروی کیفیت آن گردیده نظیر نگهداری در معرض رطوبت یا تابش مستقیم نور خورشید.

- شستشو خمیر موبراز محل مورد نظر زودتراز زمان موبری آن، زمان پیشنهادی بسته به جنس و ضخامت موی افراد معمولا بین 7 الی 10 دقیقه میباشد.

-  در هنگام مصرف، خیس بودن بدن یا اضافه کردن آب بیش از حد مورد نیاز به پودر موبرکه منجر میشود موها کاملا به مواد آغشته نگردند و کیفیت موبری تحت تاثیر قرار گیرد.