نکات قابل توجه به هنگام مصرف

پودر موبر راستگو جهت استعمال خارجی بوده واز تماس با پوست زخمی یا ملتهب خودداری نمایید.در صورت تماس با پوست زخمی محل را با آب فراوان و سپس با محلول اسید بوریک حدود 3 درصد شستشو دهید.